Lepsza opieka w Przychodni w Ruiri

Dzięki wsparciu udzielonemu w 2021 roku St. John Paul II Health Centre (Przychodnia im. św. Jana Pawła II) w Ruiri w Kenii mogła zakupić nowy sprzęt medyczny.

Przychodnię wyposażono w szafę bezpieczeństwa biologicznego, inkubator laboratoryjny, analizator immunologiczny oraz odczynniki laboratoryjne.

To duży krok we wspólnych wysiłkach na rzecz poprawy dostępu społeczności lokalnej do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.