• Home
  • <span class="twf twf-angle-right"></span>
  • Blog
  • <span class="twf twf-angle-right"></span>
  • organizacja

Archives of #organizacja

Zaproszenie do współorganizacji

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Mt 7,12 Wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu Franciszkański Sekretariat Misyjny z Gdyni razem z Fundacją „Two...