Kolejne warsztaty w Kikambala

Kolejny rok z rzędu wsparliśmy finansowo organizację 3-dniowych warsztatów dla dzieci w Kikambala w Kenii w dniach 22-25 marca. Uczestniczyło w nich 250 dzieci w wieku 8-14 lat. Zajęcia zorganizowane zostały w czasie długiej przerwy od zajęć szkolnych.

Teren wokół franciszkańskiej misji w Kikambala to obszar, gdzie dzieci narażone są na takie zagrożenia jak: handel ludźmi, narkotyki, wczesne ciąże, opuszczanie szkoły.

Warsztaty mają edukować dzieci, a jednocześnie być miejscem, gdzie bezpiecznie mogą spędzić czas wolny od szkoły oraz dostać ciepły posiłek, którego w domu nie mogą zapewnić rodzice.

Tegoroczne wsparcie wyniosło 1 400$ (6 327,44 zł)