Edukacja i dożywianie w Kikambala

W dniach 27 – 29 kwietnia 2023 r. w Kikambala w Kenii zorganizowane zostało spotkanie dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim ok. 450 dzieci w wieku szkolnym, 8-15 lat, z ubogich rodzin z Kikambala i okolic. Miało na celu przeciwdziałanie czyhającym zagrożeniom oraz zapewnienie pożywienia dzieciom. Podczas trzech dni prowadzono panele edukacyjne, animowano wspólne zabawy oraz badano uczestników w przychodni zdrowia. Z otrzymanych środków zakupiono żywność.

W tym rejonie dzieci są narażone na zagrożenia związane z handlem ludźmi, wczesnymi ciążami, brakiem wykształcenia, licznymi infekcjami i głodem, stąd organizowane są trzy razy do roku spotkania (warsztaty) dla uczniów ze szkół oraz dzieci, które porzuciły szkołę.

Cele zadania zostały zrealizowane w 100%. Pomoc dotarła do 450 dzieci – żywieniowa oraz edukacyjna. Dla porównania, w zeszłorocznej edycji brało udział ok. 300 dzieci.

 

Tegoroczne wsparcie wyniosło 2 350$ (10 419,67 zł)