Budujemy oddział pediatryczny

Oprócz doraźnych programów dożywiania, w ramach “Woreczka ryżu”, staramy się realizować także duże projekty. Jednym z nich jest wspieranie Ruiri Catholic Mission Health Centre, czyli Centrum Zdrowia w Ruiri w Kenii. Wyposażamy je w leki oraz urządzenia, które przyczyniają się do polepszenia opieki zdrowotnej.

Tym razem dofinansowujemy rozbudowę Centrum o oddział pediatryczny. W ramach projektu ma powstać 10 miejsc do hospitalizacji dla dzieci wymagających leczenia medycznego i ścisłej obserwacji swoich schorzeń. Pozwoli to pomagać pacjentom na miejscu, bez potrzeby ich narażania na długotrwały ból. 

O Centrum Zdrowia i potrzebach rozbudowy opowiadał o. Gifton Kiwo już w zeszłym roku.

Na dofinansowanie budowy oddziału pediatrycznego w Centrum Zdrowia w Ruiri przekazaliśmy 12000$ (60 739,40 zł). W przyszłym roku pokażemy efekty.